Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΟΦΥΠΕΚΑ - Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης

Δράσεις

Ο Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, βάση του Ν. 4519/2018 υλοποιεί πλήθος δράσεων προκειμένου να παρακολουθεί, να καταγράφει και να ενισχύει την κατάσταση διατήρησης της Προστατευόμενης Περιοχής. Ειδικότερα, υλοποιεί δράσεις:

  1. Επιστημονικής Παρακολούθησης:

Πρόγραμμα παρακολούθησης Μικτών αποικιών ερωδιών, λευκοτσικνιά (Egretta garzetta) και σταχτοτσικνιά (Ardeacinerea) στις δύο αποικίες ερωδιών στο Πόρτο Λάγος και την Κεραμωτή, το οποίο υλοποιείται από το 2012 και περιλαμβάνει την καταγραφή των δέντρων φωλιάσματος, του αριθμού των φωλιών ανά δέντρο και των ειδών σε κάθε φωλιά, με τον αριθμό των νεοσσών κατ’ έτος.

Πρόγραμμα Παρακολούθησης του λευκού πελαργού (Ciconia ciconia) στην ευρύτερη περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ, το οποίο υλοποιείται από το 2012 και αφορά στην καταγραφή και τον έλεγχο των θέσεων φωλεοποίησης, την καταμέτρηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού, την δακτυλίωση των νεοσσών πελαργών και την συνεργασία με τους ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής.

Παρακολούθηση Αποικιών κιρκινεζιών (Falcon aumanni) στους οικισμούς Καλαμόκαστρο, Μικρό και Μεγάλο Δουκάτο και Αγίους Θεοδώρους Ροδόπης, το οποίο υλοποιείται από το 2016 και περιλαμβάνει την καταμέτρηση του αναπαραγόμενου πληθυσμού και τον έλεγχο των τεχνητών φωλιών.

Συμμετοχή στις απογραφές α) των  πελεκάνων, (αργυροπελεκάνου και ροδοπελεκάνου) στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, β) των όρνεων στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.  που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2020, με τη συνεργασία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και του Δασαρχείου Σταυρούπολης, γ) στις  ετήσιες Μεσoχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών, πρόγραμμα καταμέτρησης υδρόβιων πτηνών που πραγματοποιείται στους πιο σημαντικούς υγροτόπους της Ελλάδος (από το 1968) από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων με την τοποθέτηση Τηλεμετρικών Σταθμών.

Ο ΦΔ έχει εγκαταστήσει και διαχειρίζεται ένα δίκτυο τηλεμετρικών σταθμών με σκοπό την παρακολούθηση αβιοτικών παραμέτρων  των υδάτων των ποταμών, λιμνών και λιμνοθαλασσών του ΕΠΑΜΑΘ. Το υπάρχον δίκτυο αποτελείται από 8 τηλεμετρικούς σταθμούς: τρεις εξ’ αυτών είναι εγκατεστημένοι στο ποταμό Νέστο, δύο στη λίμνη Βιστωνίδα, ένας στην λίμνη Ισμαρίδα, ένας στην λιμνοθάλασσα Βάσσοβα (Ν. Καβάλας) και ένας στη λιμνοθάλασσα Έλος (Ν. Κομοτηνής). Οι περισσότεροι τηλεμετρικοί σταθμοί εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν από το 2013.

4. Εθελοντισμός.

Ένας από τους στόχους του ΦΔ αποτελεί η δημιουργία ενός δικτύου εθελοντών-φίλων του Εθνικού Πάρκου και η προώθηση της εθελοντικής δράσης σε παιδιά και ενήλικες, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο επίπεδο. Μέσα από αυτό το δίκτυο εθελοντών, το οποίο διατηρεί ο ΦΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδράμουν ανάλογα με τις δυνατότητες, το χρόνο και τις γνώσεις τους σε δράσεις που υλοποιούνται στην προστατευόμενη περιοχή.

5. H Σήμανση Ποιότητας και Συνεργασίας ΕΠΑΜΑΘ

είναι ένα εμπορικό σήμα που λειτουργεί ως σύμβολο για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται/παρέχονται στην Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΕΠΑΜΑΘ) και λειτουργεί από το 2016. Απευθύνεται σε προϊόντα και υπηρεσίες των τομέων της: Αγροτικής παραγωγής και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, Κτηνοτροφίας Τουρισμού (εστίαση, φιλοξενία, υπαίθριες δραστηριότητες). Αποτελεί ένα δυναμικό σήμα που εξελίσσεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της τοπικής και διεθνής αγοράς. Η Σήμανση διαμορφώνεται έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες τόσο της αγοράς όσο και τον καταναλωτών για ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες της προστασίας του περιβάλλοντος.

  1. Επόπτευσης φύλαξης

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου συνεχίζει την εφαρμογή Προγράμματος Επόπτευσης – Φύλαξης σύμφωνα με το αντίστοιχο Σχέδιο που υιοθετήθηκε με την υπ. αριθ. 1/27-06-2012 απόφαση του Δ.Σ. και περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την εφαρμογή του. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος συνεχίζεται η συνεργασία του ΦΔ Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας & Θάσου με το σωματείο περίθαλψης «Δράση για την Άγρια Ζωή» για την παραλαβή τραυματισμένων ειδών στης προστατευόμενης περιοχής.

  1. Ενημέρωσης ευαισθητοποίησης

Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια του Φ.Δ. για την ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής και την ευαισθητοποίηση του κοινού στην αναγκαιότητα προστασίας των υγροτόπων αποτελεί η πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επισκεπτών, κατοίκων και χρηστών της περιοχής και των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, έχει στην αρμοδιότητά του δύο Κέντρα Πληροφόρησης, το Κ.Π Δέλτα Νέστου στην Κεραμωτή (Π.Ε Καβάλας) και το Κ.Π Λιμνών Βιστωνίδας – Ισμαρίδας στο Πόρτο Λάγος (Π.Ε Ξάνθης), τα οποία είναι επισκέψιμα και δέχονται μεμονωμένους επισκέπτες, ομάδες επισκεπτών και σχολεία.

Κατά τη διάρκεια κάθε έτους πραγματοποιεί και διάφορες επετειακές εκδηλώσεις: «Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων», «Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας», «Χελιδονίσματα», συμμετοχή στην περιβαλλοντική εκστρατείας “Let’s do it Greece”, «Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστευσης Ψαριών», «Καθαρίστε τη Μεσόγειο», «Παγκόσμια Ημέρα βιοποικιλότητας», «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος», «Πανευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών», «Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών», Διεθνές Φεστιβάλ Cosmopolis».

Εκδίδεται ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων και τριμηνιαία Περιοδική έκδοση με τα νέα και τα τις δράσεις του Φ. Δ που αποστέλλεται σε 200 περίπου παραλήπτες.

Αποστολή Δελτίων Τύπου και Συνεντεύξεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ για την προβολή της προστατευόμενης περιοχής και των δράσεων του Φ.Δ

6. Παρέχει γνώμη για έργα και δράσεις που θα χωροθετηθούν εντός της περιοχής ευθύνης του.

Ο Φ.Δ. γνωμοδοτεί κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων εντός της περιοχής ευθύνης του. Κατά τη γνωμοδότηση απαιτείται καλή γνώση τόσο του προστατευτέου αντικειμένου όσο και των υφιστάμενων δραστηριοτήτων στη περιοχή του υπό έγκριση έργου (π.χ., γεωτρήσεις, αρδευτικά δίκτυα, γεωργικές εκμεταλλεύσεις και καλλιέργειες, βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, όρια οικισμών).

Εκδίδει ή γνωμοδοτεί για ερευνητικές άδειες επιστημονικών φορέων ή λοιπές δραστηριότητες (π.χ. κινηματογράφηση) εντός της περιοχής ευθύνης του. Επιπλέον, παρέχει δεδομένα των τηλεμετρικών σταθμών, δεδομένα των προγραμμάτων παρακολούθησης τύπων οικοτόπων και ειδών που υλοποιεί καθώς και δεδομένα που συλλέγει από το πρόγραμμα επόπτευσης/φύλαξης σε ενδιαφερομένους κατόπιν αιτήσεως τους.

7. Συμμετέχει σε επιτροπές-συναντήσεις με στόχο την καταγραφή και επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την ορθή διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής.

Το 2020 ο Φορέας Διαχείρισης έλαβε απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ δυο προτάσεων συνολικού προϋπολογισμού περίπου δυο εκατομμυρίων ευρώ και χρόνο υλοποίησης έως τις 31.12.2023.

  • «Επιχορήγηση του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας & Θάσου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
  • «Προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών αρμοδιότητάς του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Θάσου», με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ΑΜΘ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο