Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΟΦΥΠΕΚΑ - Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης

ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ

Το Δέλτα Νέστου έχει συνολική έκταση περίπου 550.000 στρέµµατα και βρίσκεται στα νότια σύνορα των Π.Ε. Καβάλας και Ξάνθης. Αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς υγροτόπους της χώρας αλλά και της Ευρώπης, λόγω της έκτασης και ποικιλίας των βιοτόπων του. Το Δέλτα Νέστου δηµιουργήθηκε από τις αποθέσεις των φερτών υλών που παρασύρει ο ποταµός στις εκβολές του, ενώ ο σχηµατισµός του επηρεάστηκε από τη δράση του ποταµού και τον κυµατισµό της θάλασσας. Είναι ενταγµένο στον Κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σηµασίας, στη Σύµβαση Ραµσάρ, ανήκει στο δίκτυο Natura 2000, καθώς και στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο υγροτοπικό σύµπλεγµα του Δέλτα περιλαµβάνονται επτά µικρές λίµνες στα βορειοανατολικά της Χρυσούπολης καθώς και οκτώ λιµνοθάλασσες. Οι πιο διακριτές είναι οι λιµνοθάλασσες Βάσσοβας, Ερατεινού, Αγιάσµατος, Κεραµωτής, Μοναστηρακίου, Μαγγάνων και Ερασµίου.

Επίσης, εδώ σε µια έκταση 4.500 στρεµµάτων απλώνεται το σηµαντικό για την οικολογική του αξία «Μέγα Δάσος» (Κοτζά Ορµάν), που είναι ένα µεγάλο φυσικό παραποτάµιο υδροχαρές δάσος της Ελλάδας, καθώς η ύπαρξή του δεν εξαρτάται µόνο από τη βροχή, αλλά κυρίως από τα νερά των ποταµών και λιµνών. Χλωρίδα: Στην περιοχή του Δέλτα απλώνεται ένα πραγµατικό µωσαϊκό από φυτοκοινωνίες όπως αµµοθίνες, αλοφυτική βλάστηση, καλαµιώνες, θαµνώνες µε αρµυρίκια, λειµώνες µε βούρλα και υδρόβια βλάστηση. Πανίδα: Στα νερά του ποταµού Νέστου ζουν 21 είδη ψαριών, από τα οποία 6, όπως η θρακοβελονίτσα και το µικρόσιρκο, είναι ενδηµικά της ευρύτερης περιοχής, ενώ άλλα 36 είδη απαντώνται στις λιµνοθάλασσες και στις εκβολές του ποταµού.

Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα το σύνολο των ειδών που παρατηρήθηκαν να φωλιάζουν, να ξεχειµωνιάζουν ή απλώς να περνούν από εδώ ανέρχεται σε 277. Ξεχωρίζουν, ο καλαµοκανάς, ο στρειδοφάγος, ο αργυροτσικνιάς, ο µικροτσικνιάς, η χουλιαροµύτα, αλλά και η λαγγόνα, η βαλτόπαπια, η ασπροµέτωπη χήνα, ο µαυροπελαργός και ο µουστακαλής. Από τα απειλούµενα αρπακτικά πουλιά, εδώ συναντώνται ο θαλασσαετός, ο κραυγαετός,ο βασιλαετός και ο στικταετός. Το Δέλτα του Νέστου αποτελεί μια από τις περιοχές της Ευρώπης όπου φιλοξενείται η σπάνια αγκαθοκαληµάνα και εδώ ζει ο µοναδικός άγριος πληθυσµός κολχικού φασιανού στη χώρα µας. Στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του Νέστου ζουν τουλάχιστον 20 είδη θηλαστικών από τα οποία εξέχουσα σηµασία έχουν η βίδρα και κυρίως το τσακάλι µια και εδώ υπάρχει ο µεγαλύτερος πληθυσµός αυτού του είδους στη χώρα µας. Τέλος εδώ συναντούµε 11 και 22 είδη αµφιβίων και ερπετών αντίστοιχα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο