Ετήσια έκθεση διαχείρισης 2021

Για προβολή της ετήσιας έκθεσης 2021 πατήστε εδώ

Διευκρίνηση σχετικά με Παράγραφο 4.1.2 «Εγγύηση Καλής Λειτουργίας» της Διακήρυξης (01/ΥΜ/2022) ανοικτής διαδικασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό: 155664

Για προβολή του εγγράφου πατήστε εδώ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τηλεμετρικών σταθμών στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις διατήρησης οικοτόπων
προτεραιότητας του ΕΠΑΜΑΘ. Αβιοτικοί Παράμετροι στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» (15-2-2022)

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ
Δείτε την διακήρυξη μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κωδικό: [155664] εδώ

Πρόσκληση Προμήθειας ξύλινων τεχνητών φωλιών ειδών ορνιθοπανίδας, ξύλινων κάδων απορριμμάτων εξωτερικού χώρου και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών σε κεραμοσκεπή. (14-2-2022)

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Απευθείας Ανάθεση) για την "Προμήθεια Ενημερωτικού /Προωθητικού Υλικού (έντυπο υλικό και συναφή είδη -πινακίδες πληροφόρησης)" (20/01/2022)

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Απευθείας Ανάθεση) για την Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού (16-12-2021).

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς (απευθείας ανάθεση) για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (απευθείας ανάθεση) για τη δράση "Προμήθεια καυσίμων κίνησης - πετρέλαιο κίνησης". 

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Απευθείας Ανάθεση) για την Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού. (ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Απευθείας Ανάθεση) για την Προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ
ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Ολοκληρώθηκαν το προηγούμενο διάστημα οι εργασίες δημιουργίας ενός ενημερωτικού περιπτέρου (Promo Booth), εντός του αερολιμένα Καβάλας «Μέγας Αλέξανδρος», με αναφορά στο Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας , ως περιοχή αρμοδιότητας του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και Θάσου.
Το έργο προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, στους περιβαλλοντικούς όρους Τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του αερολιμένα Καβάλας και υλοποιήθηκε από την εταιρία Fraport Greece, η οποία έχει αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία του εν λόγω αερολιμένα.
Μέσα από φωτογραφίες και ένα σύντομο βίντεο, ο επισκέπτης που εισέρχεται στον χώρο αφίξεων, παίρνει μια πρώτη εικόνα της βιοποικιλότητας και της αξίας της προστατευόμενης περιοχής, που μπορεί να αποτελέσει και στοιχείο ανάπτυξης, μέσα από τις αρχές της βιώσιμης και ορθολογικής διαχείρισης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (απευθείας ανάθεση) Υπηρεσίες Κατασκευής ιστοσελίδας του Φ.Δ.

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου της πράξης πατήστε εδώ


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ( 1 ΔΕΚ 2021 )
Για προβολή πατήστε εδώ
Για λήψη του εγγράφου πατήστε εδώ

The page was created with Mobirise templates