Στην ευρύτερη περιοχή των υγροτόπων διαμορφώθηκε, με το πέρασμα των χρόνων, μεγάλη ποικιλομορφία στη βλάστηση. Περιδιαβαίνοντας τον τόπο μπορεί κανείς να διακρίνει, τρεις μεγάλες ζώνες βλάστησης:

 • Τη βλάστηση στις νότιες τοποθεσίες της Λίμνης Ισμαρίδας και των λιμνοθαλασσών όπου το αλάτι και η άμμος κάνουν σαφή την παρουσία τους, όπως στα υφάλμυρα νερά, στα αλμυρά λιβάδια, στα αλλίπεδα, στις αμμοθίνες και στις αμμώδεις παραλίες.
 • Τη βλάστηση που διαμορφώνεται στα περιβάλλοντα τα οποία επηρεάζουν οι ποταμοί κοντά στις όχθες τους.
 • Τα μικτά δάση είτε αειθαλή είτε και φυλλοβόλα, καθώς και οι διάφοροι τόποι θαμνώνων.

Φυτά στους θαμνώνες με αρμυρίκια

 1. Αρμυρίκια (Tamarix sp.)

Φυτά στις υδρόφιλες φυτοκοινωνίες

 1. Λευκό νούφαρο (Nymphea alba)
 2. Μυριόφυλλο (Myriophyllum sp.)
 3. Κίτρινο νούφαρο (Nuphar lutea)
 4. Ποταμογείτονας (Potamogeton natans)

Φυτά στους καλαμώνες

 1. Καλάμι (Arundo donax)
 2. Σάζι (Typha latifolia)

Φυτά στα λιβάδια με βούρλα

 1. Θαλασσόβουρλο (Juncus maritimys)
 2. Βούρλο (Juncus acutus)
 3. Πολύγωνο (Polygonum sp.)
 4. Κυνόσουρος (Cynosurus sp.)
 5. Αγριαδα (Cynodon dactylon)
 6. Μαρούβιο (Marrybium)

Ορισμένοι από τους κύριους βιότοπους στην περιοχή της Ισμαρίδας, είναι:

 1. Βουνοπλαγιές και κοιλάδες
 2. Πεδιάδες και καλλιέργειες
 3. Υγρόφιλα δάση
 4. Θαμνώνες με αρμυρίκια
 5. Βιότοποι γλυκού νερού
 6. Καλαμιώνες
 7. Αλμυρόβαλτοι και αλλίπεδα
 8. Λιβάδια με βούρλα
 9. Λιμνοθάλασσες