Στα δυτικά του νομού Ροδόπης, δεσπόζει ένας ακόμη υγρότοπος η λίμνη Ισμαρίδα ή αλλιώς Μητρικού. Είναι η μοναδική λίμνη γλυκού νερού στην Θράκη με έκταση 3.200 στρέμματα και μέσο βάθος 1,5 μέτρα, δέχεται νερά στα βόρεια από τον ποταμό Βοσβόζη ή Μπος Μπος. Στα ανατολικά περνάει ο ποταμός Λύσσος που χύνεται στο Θρακικό πέλαγος οριοθετώντας τα ανατολικά όρια του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στα νοτιοδυτικά βρίσκονται οι πέντε θρακικές λιμνοθάλασσες (Έλος, Πτελέα, Αλυκή, Μέση και Ξηρολίμνη).

Το Κλίμα

Η περιοχή των υγροτόπων του συμπλέγματος της Ισμαρίδας ανήκει σε μια μεταβατική ζώνη κλιμάτων. Το κλίμα που χαρακτηρίζει την περιοχή ανήκει στον ενδιάμεσο μεταξύ μεσογειακού και μεσευρωπαϊκού, τύπο κλίματος με επικρατούντα όμως τα χαρακτηριστικά του μεσευρωπαϊκού.

Το χειμώνα οι ψυχροί άνεμοι που κατεβαίνουν από το βορά και οι παγωνιές στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου, δεν είναι άγνωστες στην περιοχή. Συχνά την περίοδο του καλοκαιριού επικρατούν καταιγίδες και θύελλες.

Ο μέσος όρος της θερμοκρασίας που παρατηρείται όλο το χρόνο στην περιοχή είναι 18οC.

Τα πετρώματα και τα εδάφη

Τα πετρώματα που απαρτίζουν το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής αποτελούν συνέχεια και είναι ίδια με αυτά που συνθέτουν την οροσειρά της Ροδόπης. Έχουν ηλικία πολλών εκατομμυρίων χρόνων (μεταμορφωμένα του παλαιοζωικού αιώνα). Πάνω απ’ αυτά επικάθισαν, με την πάροδο των χιλιετηρίδων, τα υλικά που μετέφεραν οι ποταμοί και οι χείμαρ¬ροι. Τέτοια ιζήματα σχημάτισαν τις πεδινές εκτάσεις από τη Βιστωνίδα, μέχρι την Ισμαρίδα.

Τα εδάφη στους υγρότοπους έχουν σχηματιστεί από υλικά που καθίζησαν στα περιβάλλοντα των λιμνών, οι οποίες υπήρχαν μερικές δεκάδες εκατομμύρια χρόνια πριν. Εδάφη, πάντως, σχηματίζονται συνεχώς από τα υλικά των σύγχρονων προσχώσεων, όπως οι κροκάλες, τα χαλίκια, οι άμμοι και οι ιλύς, που, όμως δεν αναπτύσσονται σε σαφείς ορίζοντες.

1 Χλωρίδα 24 Ιανουαρίου 2012 6924
2 Πανίδα 24 Ιανουαρίου 2012 6312