Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα σε μορφή pdf.

 1. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 2ης / 26-02-2015 Συνεδρίασης.
 2. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 1ης / 27-01-2015 Συνεδρίασης.
 3. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 13ης / 22-12-2014Συνεδρίασης.
 4. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 12ης / 20-11-2014Συνεδρίασης.
 5. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 11ης / 30-10-2014Συνεδρίασης.
 6. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 10ης / 30-09-2014Συνεδρίασης.
 7. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 9ης / 28-08-2014Συνεδρίασης.
 8. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 8ης / 22-07-2014Συνεδρίασης.
 9. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 7ης / 26-06-2014Συνεδρίασης.
 10. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 6ης / 29-05-2014Συνεδρίασης.
 11. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 5ης / 30-04-2014Συνεδρίασης.
 12. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 4ης / 11-04-2014Συνεδρίασης.
 13. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 3ης / 31-03-2014Συνεδρίασης.
 14. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 2ης / 04-03-2014Συνεδρίασης.
 15. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 1ης / 29-01-2014Συνεδρίασης.
 16. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 10ης / 12-12-2013Συνεδρίασης.
 17. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 9ης / 5-11-2013Συνεδρίασης.
 18. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 8ης / 17-09-2013Συνεδρίασης.
 19. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 7ης / 30-07-2013Συνεδρίασης.
 20. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 6ης / 28-06-2013Συνεδρίασης.
 21. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 5ης / 30-05-2013Συνεδρίασης.
 22. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 4ης / 25-04-2013Συνεδρίασης.
 23. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 3ης / 28-03-2013Συνεδρίασης.
 24. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 2ης / 28-02-2013Συνεδρίασης.
 25. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 1ης / 29-01-2013Συνεδρίασης.
 26. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 12ης / 21-12-2012 Συνεδρίασης.
 27. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 11ης / 29-11-2012 Συνεδρίασης.
 28. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 10ης / 30-10-2012 Συνεδρίασης.
 29. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 9ης / 27-9-2012 Συνεδρίασης.
 30. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 8ης / 30-8-2012 Συνεδρίασης.
 31. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 7ης / 31-7-2012 Συνεδρίασης.
 32. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 6ης / 28-6-2012 Συνεδρίασης.
 33. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 5ης / 30-5-2012 Συνεδρίασης.
 34. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 4ης / 27-4-2012 Συνεδρίασης.
 35. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 3ης / 22-3-2012 Συνεδρίασης.
 36. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 2ης / 28-2-2012 Συνεδρίασης.
 37. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 1ης / 25-1-2012 Συνεδρίασης.
 38. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 10ης / 22-12-2011 Συνεδρίασης.
 39. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 9ης / 23-11-2011 Συνεδρίασης.
 40. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 8ης / 28-10-2011 Συνεδρίασης.
 41. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 7ης / 27-9-2011 Συνεδρίασης.
 42. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 6ης / 23-8-2011 Συνεδρίασης.
 43. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 5ης / 28-7-2011 Συνεδρίασης.
 44. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 4ης / 01-7-2011 Συνεδρίασης.
 45. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 3ης / 29-3-2011 Συνεδρίασης.
 46. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 2ης / 23-2-2011 Συνεδρίασης.
 47. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 1ης / 25-1-2011 Συνεδρίασης.
 48. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 10ης / 20-12-2010 Συνεδρίασης.
 49. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 9ης / 2-12-2010 Συνεδρίασης.
 50. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 8ης / 18-11-2010 Συνεδρίασης.
 51. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 7ης / 31-8-2010 Συνεδρίασης.
 52. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 6ης / 29-7-2010 Συνεδρίασης.
 53. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 5ης / 24-6-2010 Συνεδρίασης.
 54. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 4ης / 10-6-2010 Συνεδρίασης.
 55. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 3ης / 20-4-2010 Συνεδρίασης.
 56. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 2ης / 12-3-2010 Συνεδρίασης.
 57. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας–Ισμαρίδας της 1ης / 22-2-2010 Συνεδρίασης.