Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, σε μορφή pdf.

2015

1η Πρόσκληση 27-01-2015

2η Πρόσκληση 26-02-2015

3η Πρόσκληση 31-03-2015

4η Πρόσκληση 28-04-2015

5η Πρόσκληση 26-05-2015

6η Πρόσκληση 15-06-2015

7η Πρόσκληση 30-06-2015

8η Πρόσκληση 30-07-2015

9η Πρόσκληση 27-08-2015

10η Πρόσκληση 30-09-2015

2014

1η Πρόσκληση 29-01-2014

2η Πρόσκληση 25-02-2014

3η Πρόσκληση 31-03-2014

4η Πρόσκληση 11-04-2014

5η Πρόσκληση 30-04-2014

6η Πρόσκληση 29-05-2014

7η Πρόσκληση 26-06-2014

8η Πρόσκληση 22-07-2014

9η Πρόσκληση 28-08-2014

10η Πρόσκληση 30-09-2014

11η Πρόσκληση 30-10-2014

12η Πρόσκληση 20-11-2014

13η Πρόσκληση 22-12-2014

2013

1η Πρόσκληση 29-01-2013

2η Πρόσκληση 28-02-2013

3η Πρόσκληση 28-03-2013

4η Πρόσκληση 25-04-2013

5η Πρόσκληση 30-05-2013

6η Πρόσκληση 28-06-2013

7η Πρόσκληση 30-07-2013

8η Πρόσκληση 17-09-2013

9η Πρόσκληση 5-11-2013

10η Πρόσκληση 12-12-2013

2012

1η Πρόσκληση 25-01-2012

2η Πρόσκληση 21-02-2012

3η Πρόσκληση 22-03-2012

4η Πρόσκληση 27-04-2012

5η Πρόσκληση 30-05-2012

6η Πρόσκληση 27-06-2012

7η Πρόσκληση 31-07-2012

8η Πρόσκληση 30-08-2012

9η Πρόσκληση 27-09-2012

10η Πρόσκληση 30-10-2012

11η Πρόσκληση 29-11-2012

12η Πρόσκληση 21-12-2012

2011

1η Πρόσκληση 17-01-2011

2η Πρόσκληση 15-02-2011

3η Πρόσκληση 22-03-2011

4η Πρόσκληση 24-06-2011

5η Πρόσκληση 15-07-2011

6η Πρόσκληση 30-08-2011

7η Πρόσκληση 19-09-2011

8η Πρόσκληση 26-10-2011

9η Πρόσκληση 23-11-2011

10η Πρόσκληση 15-12-2011

2010

1η Πρόσκληση 22-02-2010

2η Πρόσκληση 12-03-2010

3η Πρόσκληση 20-04-2010

4η Πρόσκληση 28-05-2010

5η Πρόσκληση 24-06-2010

6η Πρόσκληση 29-07-2010

7η Πρόσκληση 31-08-2010