ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ
στα εργαστήρια κατάρτισης με τίτλο:

Μια ολιστική ματιά στην βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων
περιοχών