Δημοσιεύτηκε σήμερα, Τετάρτη 25/04/2018, η Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου: "Ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για την βιωσιμότητα (Bio2Care)":

Πατήστε εδώ για να δείτε την πλήρη Επαναπροκήρυξη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.