Δημοσιεύτηκε σήμερα Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 η προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο "Δύο συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την διαχείριση έργου ενίσχυσης της ικανότητας διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για τη βιωσιμότητα (Bio2Care)"

Πατήστε εδώ για να δείτε την πλήρη προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού.