Δημοσιεύτηκε σήμερα, Τρίτη 16/12/2014, η Προκήρυξη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσίας με αντικείμενο: "Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Πυθμένα, Ποιότητας Νερού και Βενθικών Μακροφυτικών Κοινωνιών και Δημιουργία Υδρολογικών Μοντέλων για τις Κυριότερες Λ/Θ":

Πατήστε εδώ για να δείτε την πλήρη Προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού.