Δημοσιεύτηκε σήμερα, Τετάρτη 10/12/2014, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την : "Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης εισόδου στο ΕΠΑΜΑΘ": και την : "Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων προειδοποίησης διέλευσης άγριων ζώων":

Πατήστε εδώ για να δείτε την πλήρη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.