Δημοσιεύτηκε σήμερα, Τετάρτη 10/12/2014, η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την : "Προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) τηλεμετρικού σταθμού στον ποταμό Νέστο": και την : "Προμήθεια μιας (1) άδειας GIS":

Πατήστε εδώ για να δείτε την πλήρη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.