Δημοσιεύτηκε σήμερα, Τρίτη 25-06-2013, η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την Προμήθεια Υλεκτρονικών Υπολογιστών.

Πατήστε εδώ για να δείτε την πλήρη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.