Δημοσιεύτηκε σήμερα, Πέμπτη 20/06/2013, η Προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: "Πρόγραμμα Παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)":

Πατήστε εδώ για να δείτε την πλήρη Προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού.