Δημοσιεύτηκε σήμερα, Πέμπτη 11/04/2013, η Προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο: "Υπολογισμός και αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και του οικολογικού αποτυπώματος του ΕΠΑΜΑΘ":

Πατήστε εδώ για να δείτε την πλήρη Προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού.