Δημοσιεύτηκε σήμερα, Τρίτη 19/03/2013, η Προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών με αντικείμενο: "Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας":

Πατήστε εδώ για να δείτε την πλήρη Προκήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού.

Διευκρινίζεται ότι::

1)η ορθή καταληκτική ημερομηνία Κατάθεσης Προσφορών είναι η 19/04/2013 και ώρα 14:00.

Πατήστε εδώ για να δείτε την διευκρίνιση.

2)Κατόπιν υποβολής ερωτημάτων σχετικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό, παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις.

Πατήστε εδώ No1, εδώ No2 και εδώ No3

για να δείτε τις σχετικές διευκρινισεις.