1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στα εργαστήρια κατάρτισης με τίτλο: Μια ολιστική ματιά στην βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών 08 Ιουλίου 2020 119
2 Ενημέρωση επί αιτημάτων ανόρυξης ή τροποποίησης γεωτρήσεων εντός ΕΠΑΜΑΘ 15 Φεβρουαρίου 2019 287
3 “INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020” 14 Φεβρουαρίου 2019 313
4 Περιοχές αρμοδιότητας του Φ.Δ. (Ν.4519) 01 Νοεμβρίου 2018 314
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Bio2Care) 03 Δεκεμβρίου 2019 435
6 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο Bio2Care 15 Φεβρουαρίου 2018 638
7 Σχολικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής 2017 για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. 20 Μαρτίου 2017 955
8 Σχετικά με το υπό κατασκευή αρδευτικό δίκτυο Ερατεινού-Πέρνης (Δέλτα Νέστου) 13 Μαρτίου 2017 1015
9 Δελτίο Τύπου Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 05 Αυγούστου 2016 1981
10 Γιορτή Πουλιών 2015 07 Οκτωβρίου 2015 1897

Σελίδα 1 από 12