1 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ» 07 Απριλίου 2021 120
2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στα εργαστήρια κατάρτισης με τίτλο: Μια ολιστική ματιά στην βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών 08 Ιουλίου 2020 326
3 Ενημέρωση επί αιτημάτων ανόρυξης ή τροποποίησης γεωτρήσεων εντός ΕΠΑΜΑΘ 15 Φεβρουαρίου 2019 553
4 “INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020” 14 Φεβρουαρίου 2019 557
5 Περιοχές αρμοδιότητας του Φ.Δ. (Ν.4519) 01 Νοεμβρίου 2018 543
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Bio2Care) 03 Δεκεμβρίου 2019 652
7 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο Bio2Care 15 Φεβρουαρίου 2018 852
8 Σχολικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής 2017 για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. 20 Μαρτίου 2017 1135
9 Σχετικά με το υπό κατασκευή αρδευτικό δίκτυο Ερατεινού-Πέρνης (Δέλτα Νέστου) 13 Μαρτίου 2017 1250
10 Γιορτή Πουλιών 2015 07 Οκτωβρίου 2015 2128

Σελίδα 1 από 11