1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στα εργαστήρια κατάρτισης με τίτλο: Μια ολιστική ματιά στην βιώσιμη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών 08 Ιουλίου 2020 205
2 Ενημέρωση επί αιτημάτων ανόρυξης ή τροποποίησης γεωτρήσεων εντός ΕΠΑΜΑΘ 15 Φεβρουαρίου 2019 375
3 “INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020” 14 Φεβρουαρίου 2019 391
4 Περιοχές αρμοδιότητας του Φ.Δ. (Ν.4519) 01 Νοεμβρίου 2018 385
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Bio2Care) 03 Δεκεμβρίου 2019 495
6 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο Bio2Care 15 Φεβρουαρίου 2018 709
7 Σχολικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής 2017 για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. 20 Μαρτίου 2017 1010
8 Σχετικά με το υπό κατασκευή αρδευτικό δίκτυο Ερατεινού-Πέρνης (Δέλτα Νέστου) 13 Μαρτίου 2017 1087
9 Γιορτή Πουλιών 2015 07 Οκτωβρίου 2015 1969
10 Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΕΠΑΜΑΘ 2015 07 Μαΐου 2015 2724

Σελίδα 1 από 11