МЕЖДУНАРОДЕН   КОНКУРС    ПО   ФОТОГРАФИЯ

НА  ОРГАНИЗАЦИЯТА    УПРАВЛЯВАЩА  ДЕЛТА  МЕСТА- ВИСТОНИДА –ИСМАРИДА- ТАСОС,

НА ТЕМА «ЗИМА В НАЦИОНАЛНИЯ ПАРК  ИЗТОЧНА  МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ /Е.П.АΝ.Μ.Θ./»

РЕЗЮМЕ  НА  КОНКУРСА

Организацията управляваща ДЕЛТА МЕСТА- ВИСТОНИДА-ИСМАРИДА-ТАСОС  е юридическо лице ,контролирано от Министерството но Екологията и Енергията.  Това е институция  ,която управлява НАЦИОНАЛНИЯ  ПАРК  ИЗТОЧНА  МАКЕДОНИЯ И  ТРАКИЯ .Той включва районите Делтата на р.Места,езерото Вистонида, езерото Исмарида и околностите им.

Целта на конкурса е да запознае с красотите на парка  не само местното население , но и хората извън пределите на страната.

Този конкурс дава възможност и амбиция парка да бъде посетен от всички желаещи ,да се докоснат да природата и да почувстват красотата и.Каним за участие всички: любители,професионалисти,любители на фотографията или природата,членове на организации  или дружества,които се занимават с фотография или околната среда.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участието в конкурса е свободно и безплатно за всички физически лица,които са навършили 18 години.Снимките трябва да са задължително от НАЦИОНАЛНИЯ ПАРК ИЗТОЧНА МАКЕДОНИЯ И ТРАКИЯ/ ГЪРЦИЯ/.Заснемането трябва да е осъществено между датите 01.12.2019 – 29.02.2020 година.ТЕМАТА Е СВОБОДНА.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки участник има право да участва с изпращането на една/1/ цветна или една черно-бяла снимка.Участието е валидно за снимки изпратени до 06.03.2020 година/пощенско клеймо/.Снимките на участниците ще се изпращат и на електронен носител /формат jpg/ на електронна поща:info@fd-nestosvistonis.gr или по пощата до петък - 06.03.2020г.Самите разпечатани снимки трябва да бъдат изпратени по пощата,куриер или доставени лично до петък – 06.03.2020г.

КРАЙ НА КОНКУРСА

Разпечатаните снимки ,изпратени по пощата трябва да са на фотографска хартия с размер 20х30 см.Официално последен ден за участие в конкурса е петък - 06.03.2020г./ пощенско клеймо/.Снимките на електронен носител/формат jpg/ ще могат да се изпращат от 01.12.2019год. до 06.03.2020 год.включително на електронен адрес/email/:  info@fb- nestosvistonis.gr или на електронен носител по пощата.

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА

1/ Снимка победител,оценена от обществото

Всички снимки от електронен носител ще бъдат качени в страницата ни в  Facebook,където ще могат посетителите да „гласуват“ с like на съответната снимка.

2/Снимка победител ,оценена от журито

Журито ще се състои от признати фотографи.Журито ще избере кои са най-добрите снимки,оценявайки ги по собствени критерии./Няма да оценява победилите вече снимки от оценката  на обществото /Четирите/ 4/ снимки ,които ще бъдат отличени ще са и победителите в конкурса/

НАГРАДИ

Отличените на конкурса ще спечелят две нощувки в един от осемте хотела ,които развиват дейност на територията на НАЦИОНАЛЕН ПАРК ИЗТОЧНА МАКЕДОНИЯ И ТРАКИА /Гърция/,като датите ще бъдат допълнително уточнени с управителите на хотелите,които откликнаха на нашата покана.Съответно на най-добрите снимки от двете категории ще бъде дадено званието „Снимка на Национален Парк Източна Македония и Тракия 2020 „а на самия фотограф- титлата „Фотограф на Национален Парк Източна Македония и Тракия“ и ще спечели разглеждане на информационния център на Парка.

А/ Делтата на р. Места и околните защитени територии

Б/Езерата Вистонидас, Измаридас и околните защитени територии.

ИНФОРМАЦИЯ

За всякаква допълнителна информация може да се свържете с Организацията ни/г-н Апостолос Келемидис/,чрез електронната ни поща : info@fb-nestosvistonos.gr  За конкурса    «ΧειμώναςστοΕ.Π.Α.ΜΑ.Θ.» / „Зима в Националния Парк Източна Македония и Тракия“/и на следния телефони:0030-25410-96646,както и на сайта ни : https://www.fd-nestosvistonis.gr/, на новини и обяви,където се намира поканата за участие в конкурса.