Την Τρίτη 9 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, στο Πόρτο Λάγος, ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση Σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» MIS 453350 του ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ, ΕΣΠΑ 2007-2013). Η πράξη υλοποιείται από τον Ε.Λ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, (υπεύθυνος παρακολούθησης Δρ. Εμμανουήλ Κουτράκης) με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η ημερίδα αφορούσε σε ενημέρωση για τους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα – οφέλη και την αξιοποίηση των κάτωθι έργων που εκπονούνται στο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας:

1) Μελέτη αύξησης της παραγωγικότητας πλωτών μονάδων εκτροφής μυδιών (Mytilus galloprovincialis) βάσει της χωροθέτησης και εσωτερικής διάταξής τους. (Σωτηρία Αναστασίου, ΚΥΠΕ 3122/13)

2) Σχεδιασμός τεχνητού υγροβιότοπου για τη διαχείριση και αποκατάσταση του υδάτινου δυναμικού της λίμνης Ισμαρίδας. (Ειρήνη Κώττη, ΚΥΠΕ 3480/138)

3) Διερεύνηση της μόλυνσης των χελιών από το παράσιτο Anguillicola crassus σε λιμνοθάλασσες, ποτάμια και χελοκαλλιέργειες των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Δυτικής Ελλάδας. (Βάια Καντζούρα, ΚΥΠΕ 7621/Β13)

4) Ορθολογική διαχείριση της αγροτικής παραγωγής σε κλίμακα λεκάνης απορροής με σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων αυτής στην αλιευτική παραγωγή και την ποιότητα των υδάτων των λιμνοθαλασσών. (Βασίλειος Πισινάρας, ΚΥΠΕ 7736/Β51).

Την ημερίδα παρακολούθησαν πάνω από 40 άτομα – εκπρόσωποι των αλιευτικών συνεταιρισμών της περιοχής, φορέων των δημοσίων υπηρεσιών της Περιφέρειας ΑΜΘ, Δυτικής Ελλάδας κ.α.

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Δρ. Αργύριος Καλλιανιώτης, Διευθυντής του ΙΝΑΛΕ, ενώ, στη συνέχεια, απεύθυναν χαιρετισμό ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος και ο Δρ. Εμμανουήλ Κουτράκης, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας- Ισμαρίδας και τακτικός ερευνητής του ΙΝΑΛΕ.

Μετά το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στα 4 θέματα που αναπτύχθηκαν με τους παρευρισκόμενους οι οποίοι επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ποικίλα οφέλη και πλεονεκτήματα από την υλοποίηση αυτών. Επίσης, εξέφρασαν την προσμονή τους για την τελική ημερίδα η οποία θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση των έργων και στην οποία θα παρουσιαστούν εκτενώς τα αποτελέσματα των υλοποιούμενων έργων.