1. Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2019 
 2. Πεπραγμένα 2018
 3. Πεπραγμένα 2017
 4. Πεπραγμένα 2016
 5. Πεπραγμένα 2015
 6. Πεπραγμένα 2014
 7. Πεπραγμένα 2013
 8. Πεπραγμένα 2012
 9. Δράσεις 2012 & Προγραμματισμός 2013 του ΕΠ ΑΜΑΘ
 10. Πεπραγμένα 2011
 11. Πεπραγμένα 2010
 12. ΕΠΑΜΑΘ - Ενημερωτικό Φυλλάδιο & Χάρτης
 13. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ
 14. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
 15. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ
 16. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΨΑΡΙΑ
 17. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΕΡΠΕΤΑ & ΑΜΦΙΒΙΑ
 18. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ
 19. Getting to know the wetland of Nestos Delta & Connaissance avec le Delta du Nestos
 20. Γνωρίζοντας τους υγρότοπους Βιστωνίδας & Ισμαρίδας Ελληνική και Αγγλική-Γαλλική έκδοση
 21. Δρ. Μάνος Κουτράκης, Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας στην προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Ανατολικης Μακεδονίας Θράκης
 22. Συλλογή και Αξιολόγηση Υπάρχουσων Περιβαλλοντικών Μελετών & Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Περιοχής ∆έλτα Νέστου– Βιστωνίδας-Ισμαρίδας
 23. Δρ. Μάνος Κουτράκης & Δρ. Αργύρης Καλλιανιώτης (2011), "Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης" (Παρουσίαση στην συνάντηση της 23-3-2011)
 24. Φυλλάδιο για Μπλέ Καβούρι