Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΟΦΥΠΕΚΑ - Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης

ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ

Η λίµνη Βιστωνίδα έχει έκταση 42.400 στρέµµατα και χαρακτηρίζεται ως αβαθής αφού το µέσο βάθος της κυµαίνεται από 2,5 έως 3,5 µέτρα. Είναι ένας από τους οµορφότερους υγροβιότοπους της Ελλάδας, µε λιµνοθαλάσσια και λιµναία χαρακτηριστικά, ενώ χαρακτηρίζεται από ένα µοναδικό για την Ελλάδα φαινόµενο. Το βόρειο τµήµα της έχει γλυκό νερό, καθώς δέχεται τις εισροές των ποταµών Κόσυνθου, Κοµψάτου και Τραύου (ή Ασπροπόταµου), ενώ το νότιο τµήµα της είναι υφάλµυρο µε µεταβαλλόµενη αλατότητα, καθώς δέχεται θαλασσινό νερό από τα στόµια επικοινωνίας µε τη λιµνοθάλασσα του Πόρτο Λάγος. Το κλίµα της ευρύτερης περιοχής, χαρακτηρίζεται ως Μεσογειακό µε σχετικά ήπιο και βροχερό χειµώνα και ξηρό και θερµό καλοκαίρι.

Η βλάστηση της λίµνης αποτελείται από αµµόφιλες και αλόφιλες φυτοκοινωνίες, λιβάδια, καλαµώνες και θαµνώνες.

Στη Βιστωνίδα υπάρχουν 21 είδη ψαριών, µεταξύ των οποίων και 2 ενδηµικά τα οποία είναι η γελάρτσα και η θρίτσα. Ωστόσο, στο ευρύτερο υδάτινο οικοσύστηµα της λιµνοθάλασσας του Πόρτο Λάγος και της Βιστωνίδας έχουν καταγραφεί 61 είδη ψαριών, καθώς εκτός από τα ευρύαλα ψάρια των λιµνοθαλασσών, εισέρχονται και ορισµένα θαλάσσια είδη από τα στόµια επικοινωνίας µε τη θάλασσα.

Η περιοχή φηµίζεται παράλληλα για την ιδιαίτερα πλούσια ορνιθοπανίδα της καθώς εδώ έχουν καταγραφεί 264 είδη πουλιών, από τα οποία φωλιάζουν τα 141. Στην περιοχή αναπαράγεται ένας σηµαντικός αριθµός ειδών πουλιών, όπως οι κύκνοι, η βαλτόπαπια, η βαρβάρα, η αβοκέτα, ο καλαµοκανάς, η πετροτουρλίδα, οι µαυροκέφαλοι γλάροι και τα νεροχελίδονα. Ιδιαίτερης αξίας είναι και η µεικτή Αποικία Λευκοτσικνιάδων και Σταχτοτσικνιάδων στην περιοχή του Πόρτο Λάγος. Η σηµασία της περιοχής ως τόπος διαχείµανσης ειδών ορνιθοπανίδας είναι πάρα πολύ µεγάλη καθώς και το χειµώνα συναντούµε εδώ: πελεκάνους, φοινικόπτερα, τουρλίδες, κεφαλούδια, πολλά είδη παπιών, σκαλίδρες, καθώς και ασπροµέτωπες χήνες. Μεγάλα αρπακτικά που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Λίµνης Βιστωνίδας είναι ο θαλασσαετός, ο κραυγαετός, ο στικταετός και διερχόµενος µετανάστης ο σπάνιος ψαραετός. Στην περιοχή της Βιστωνίδας συναντώνται 11 είδη αµφιβίων και ανάµεσα σε αυτά συγκαταλέγονται ο δενδροβάτραχος και ο πιλαβάτης. Επίσης από τα 19 ερπετά της περιοχής, στα πιο σπάνια περιλαµβάνονται η στικτή και η γραµµωτή νεροχελώνα, ο θρακικός λαφιάτης και η πράσινη σαύρα. Τέλος, από τα 20 τουλάχιστον είδη θηλαστικών που υπάρχουν εδώ, ενδιαφέρον παρουσιάζουν η βίδρα, το τσακάλι, η αγριόγατα και ο δενδροµυοξός.

Μετάβαση στο περιεχόμενο