Εδώ βλέπετε τις τέσσερις ζώνες προστασίας ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης

Επιλέγοντας με το ποντίκι σας το σημείο ενδιαφέροντος σας, μπορείτε να δείτε την ζώνη στην οποία υπάγεται

Εάν έχετε εγκατεστημένο το Google Earth στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο με τις ζώνες προστασίας, αλλά και να περιηγηθείτε στις τέσσερις ζώνες προστασίας του φορέα διαχείρισης όπως αυτές ορίστηκαν απο την ΚΥΑ 44549/2008. Για να ξεκινήσετε την περιήγηση, αφού ανοίξετε το αρχείο "Ζώνες Προστασίας" ώστε να συνδεθείτε με το google Earth, επιλέξτε και ανοίξτε το αρχείο με την ζώνη που σας ενδιαφέρει.

Ζώνες Προστασίας

Ζώνη Α

Ζώνη Β

Ζώνη Γ

Ζώνη Δ