1. Πεπραγμένα 2016
  2. Πεπραγμένα 2015
  3. Πεπραγμένα 2014
  4. Πεπραγμένα 2013
  5. Πεπραγμένα 2012
  6. Δράσεις 2012 & Προγραμματισμός 2013 του ΕΠ ΑΜΑΘ
  7. Πεπραγμένα 2011
  8. Πεπραγμένα 2010
  9. ΕΠΑΜΑΘ - Ενημερωτικό Φυλλάδιο & Χάρτης
  10. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ
  11. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
  12. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ
  13. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΨΑΡΙΑ
  14. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΕΡΠΕΤΑ & ΑΜΦΙΒΙΑ
  15. Εκλαϊκευμένος οδηγός αναγνώρισης ειδών Λίμνης Ισμαρίδας και Λιμνοθαλασσών Ροδόπης - ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ
  16. Getting to know the wetland of Nestos Delta & Connaissance avec le Delta du Nestos
  17. Γνωρίζοντας τους υγρότοπους Βιστωνίδας & Ισμαρίδας Ελληνική και Αγγλική-Γαλλική έκδοση
  18. Δρ. Μάνος Κουτράκης, Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας στην προστασία και ανάδειξη του Εθνικού Πάρκου Ανατολικης Μακεδονίας Θράκης
  19. Συλλογή και Αξιολόγηση Υπάρχουσων Περιβαλλοντικών Μελετών & Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Περιοχής ∆έλτα Νέστου– Βιστωνίδας-Ισμαρίδας
  20. Δρ. Μάνος Κουτράκης & Δρ. Αργύρης Καλλιανιώτης (2011), "Αλιευτική Διαχείριση Λιμνοθαλασσών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης" (Παρουσίαση στην συνάντηση της 23-3-2011)
  21. Φυλλάδιο για Μπλέ Καβούρι